About Us

1. Câu lạc bộ du lịch Thủ đô (Sau đây gọi tắt is Captour Club) is Câu
 
lạc bộ nghề nghiệp, trực thuộc Hiệp hội du lịch Hà Nội including the doanh nghiệp,
 
tổ chức kinh tế and công dân Việt Nam đang sống sinh, hoạt động hợp pháp
 
in lĩnh vực lữ hành, cơ sở lưu trú, vận chuyển khách du lịch, nhà hàng,
 
hướng dẫn du lịch and other lĩnh vực khác has related hoạt động du lịch trên
 
địa bàn thành phố Hà Nội.
 
2. Purpose of Câu lạc bộ is tập hợp, liên kết the Hội viên for hợp tác,
 
hỗ trợ nhau trong kinh doanh, dịch vụ, tạo sự bình ổn thị trường, nâng cao giá
 
trị chất lượng sản phẩm du lịch, cùng nhau góp sức phấn đấu cho sự nghiệp
 
phát triển du lịch Thủ đô. Đại diện and bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp of Hội
 
viên.